Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦୦ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଏହି ଡାକ୍ତର କ’ଣ ପାଇଁ ନାୟକରୁ...

ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦୦ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଏହି ଡାକ୍ତର କ’ଣ ପାଇଁ ନାୟକରୁ ଖଳନାୟକ ବନିଥିଲେ

0

[ad_1]

ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦୦ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଏହି ଡାକ୍ତର କ’ଣ ପାଇଁ ନାୟକରୁ ଖଳନାୟକ ବନିଥିଲେ | Sambad