Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି-୨୦୨୦ରେ ଥିବା ତ୍ରିଭାଷା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ଦେବୁନାହିଁ: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ...

ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି-୨୦୨୦ରେ ଥିବା ତ୍ରିଭାଷା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ଦେବୁନାହିଁ: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଲାନିସ୍ବାମୀ


ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି-୨୦୨୦ରେ ଥିବା ତ୍ରିଭାଷା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ଦେବୁନାହିଁ: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଲାନିସ୍ବାମୀ | Sambad