Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମାସ୍କ ନପିନ୍ଧିଲେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଓ ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ...

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମାସ୍କ ନପିନ୍ଧିଲେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଓ ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ହୋଇପାରେ


ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମାସ୍କ ନପିନ୍ଧିଲେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଓ ୨ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ହୋଇପାରେ | Sambad