Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଥରକରେ ୯୯.୮ ପ୍ରତିଶତ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି ବାୟୁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବ ‘କ୍ୟାଚ ଆଣ୍ଡ...

ଥରକରେ ୯୯.୮ ପ୍ରତିଶତ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି ବାୟୁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବ ‘କ୍ୟାଚ ଆଣ୍ଡ କିଲ୍’ ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର


ଥରକରେ ୯୯.୮ ପ୍ରତିଶତ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରି ବାୟୁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବ ‘କ୍ୟାଚ ଆଣ୍ଡ କିଲ୍’ ଏୟାର ଫିଲ୍ଟର | Sambad