Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ବଢୁଛି କରୋନାଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୨୨, ୭୭୧ ସଂକ୍ରମଣ;...

ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ବଢୁଛି କରୋନାଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୨୨, ୭୭୧ ସଂକ୍ରମଣ; ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୪୪୨


ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ବଢୁଛି କରୋନାଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୨୨, ୭୭୧ ସଂକ୍ରମଣ; ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୪୪୨ | Sambad