Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଯିବାରୁ ମୁସଲମାନ ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କଲେ ହିନ୍ଦୁ...

ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଯିବାରୁ ମୁସଲମାନ ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କଲେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର


ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇଯିବାରୁ ମୁସଲମାନ ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କଲେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର | Sambad