Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଦୁଇ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ବାପାମାଆଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଆଫଗାନ...

ଦୁଇ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ବାପାମାଆଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଆଫଗାନ ବାଳିକା

0

[ad_1]

ଦୁଇ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ବାପାମାଆଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଆଫଗାନ ବାଳିକା | Sambad