Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଦୁଇ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ବାପାମାଆଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଆଫଗାନ...

ଦୁଇ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ବାପାମାଆଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଆଫଗାନ ବାଳିକା


ଦୁଇ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ବାପାମାଆଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଆଫଗାନ ବାଳିକା | Sambad