Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଦେଶରେ କମୁଛି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁହାର, ୨୩%ରୁ ଅଧିକ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ବିକାଶିତ ହୋଇଛି :...

ଦେଶରେ କମୁଛି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁହାର, ୨୩%ରୁ ଅଧିକ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ବିକାଶିତ ହୋଇଛି : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ


ଦେଶରେ କମୁଛି କରୋନା ମୃତ୍ୟୁହାର, ୨୩%ରୁ ଅଧିକ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ବିକାଶିତ ହୋଇଛି : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ | Sambad