Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଦେଶରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନାଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: ଦିନକରେ ୨୪, ୨୪୮ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ; ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା...

ଦେଶରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନାଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: ଦିନକରେ ୨୪, ୨୪୮ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ; ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୪୨୫; ସୁସ୍ଥତା ହାର ୬୦. ୮୫%


ଦେଶରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନାଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: ଦିନକରେ ୨୪, ୨୪୮ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ; ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୪୨୫; ସୁସ୍ଥତା ହାର ୬୦. ୮୫% | Sambad