Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଦ୍ବିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୭୨, ୦୦୦ ସିଗ୍ ସାଉଅର୍ ୭୧୬ ଆମେରିକାନ୍ ଆସଲ୍ଟ୍‌ ରାଇଫଲ୍ ବରାଦ ଦେବ...

ଦ୍ବିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୭୨, ୦୦୦ ସିଗ୍ ସାଉଅର୍ ୭୧୬ ଆମେରିକାନ୍ ଆସଲ୍ଟ୍‌ ରାଇଫଲ୍ ବରାଦ ଦେବ ଭାରତୀୟ ସେନା


ଦ୍ବିତୀୟ ବ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୭୨, ୦୦୦ ସିଗ୍ ସାଉଅର୍ ୭୧୬ ଆମେରିକାନ୍ ଆସଲ୍ଟ୍‌ ରାଇଫଲ୍ ବରାଦ ଦେବ ଭାରତୀୟ ସେନା | Sambad