Home ଦେଶ ବିଦେଶ ନଥିଲା ରାସ୍ତା ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁବିଧା, ଖଟିଆରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗର୍ଭବତୀ...

ନଥିଲା ରାସ୍ତା ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁବିଧା, ଖଟିଆରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା


ନଥିଲା ରାସ୍ତା ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁବିଧା, ଖଟିଆରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା | Sambad