Home ଦେଶ ବିଦେଶ ନିଉଜ ଲାଇଭ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖସି ପଡିଲା ଦାନ୍ତ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ...

ନିଉଜ ଲାଇଭ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖସି ପଡିଲା ଦାନ୍ତ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଉପସ୍ଥାପିକା


ନିଉଜ ଲାଇଭ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖସି ପଡିଲା ଦାନ୍ତ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଉପସ୍ଥାପିକା | Sambad