Home ଦେଶ ବିଦେଶ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା...

ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହୋଇ ରହିବେ: କଂଗ୍ରେସ

0

[ad_1]

ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହୋଇ ରହିବେ: କଂଗ୍ରେସ | Sambad