Home ଦେଶ ବିଦେଶ ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଚୀନର ବୟାନ : ଜି୪ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ନୂଆ ନୁହେଁ,...

ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଚୀନର ବୟାନ : ଜି୪ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏହା ସହଜରେ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରେ ନାହିଁ


ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଚୀନର ବୟାନ : ଜି୪ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏହା ସହଜରେ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରେ ନାହିଁ | Sambad