Home ଦେଶ ବିଦେଶ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି : ୬ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଲାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ, ଆଞ୍ଚଳିକ...

ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି : ୬ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଲାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ


ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି : ୬ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଲାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ | Sambad