Home ଦେଶ ବିଦେଶ ପଦାତିକ ବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଦି ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଭାରତୀୟ...

ପଦାତିକ ବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଦି ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଭାରତୀୟ ସେନା


ପଦାତିକ ବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଦି ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଭାରତୀୟ ସେନା | Sambad