Home ଦେଶ ବିଦେଶ ପଦାତିକ ବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଦି ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଭାରତୀୟ...

ପଦାତିକ ବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଦି ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଭାରତୀୟ ସେନା

0

[ad_1]

ପଦାତିକ ବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଦି ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଭାରତୀୟ ସେନା | Sambad