Home ଦେଶ ବିଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ନିଷେଧାଦେଶ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ କ୍ଷତି

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ନିଷେଧାଦେଶ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ କ୍ଷତି


ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ନିଷେଧାଦେଶ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ କ୍ଷତି | Sambad