Home ଦେଶ ବିଦେଶ ପାଇଲଟ୍‌-ଗେହଲଟ୍ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ

ପାଇଲଟ୍‌-ଗେହଲଟ୍ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ


ପାଇଲଟ୍‌-ଗେହଲଟ୍ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ | Sambad