Home ଦେଶ ବିଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା କର

ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା କର


ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା କର – OTV Khabar.