Home ଦେଶ ବିଦେଶ ପୁଣି ଧୋକା ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ : କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭେଟିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ , ନିରାଶ...

ପୁଣି ଧୋକା ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ : କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭେଟିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ , ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ


ପୁଣି ଧୋକା ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ : କୁଳଭୂଷଣଙ୍କୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭେଟିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ , ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀ | Sambad