Home ଦେଶ ବିଦେଶ ପୁଣି ବର୍ଷିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଚୀନ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବିଷୟରେ ଲୁଚାଇବାରୁ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଗଲା

ପୁଣି ବର୍ଷିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଚୀନ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବିଷୟରେ ଲୁଚାଇବାରୁ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଗଲା


ପୁଣି ବର୍ଷିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଚୀନ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବିଷୟରେ ଲୁଚାଇବାରୁ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଗଲା | Sambad