Home ଦେଶ ବିଦେଶ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ସେନା ଠୁଳ କରୁଛି ଚୀନ୍; ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବ‌ା ଯୋଜନାରେ...

ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ସେନା ଠୁଳ କରୁଛି ଚୀନ୍; ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବ‌ା ଯୋଜନାରେ ଚୀନ


ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ସେନା ଠୁଳ କରୁଛି ଚୀନ୍; ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବ‌ା ଯୋଜନାରେ ଚୀନ | Sambad