Home ଦେଶ ବିଦେଶ ପ୍ରକୃତ ଅଯୋଧ୍ୟା ନେପାଳରେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି: ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ପ୍ରକୃତ ଅଯୋଧ୍ୟା ନେପାଳରେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି: ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ


ପ୍ରକୃତ ଅଯୋଧ୍ୟା ନେପାଳରେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି: ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ | Sambad