Home ଦେଶ ବିଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ତାଙ୍କ ଚୀନ୍‌ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ୱେଇ ଫେଙ୍ଗିଙ୍କ ବୈଠକ ସଂକ୍ରାନ୍ତ...

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ତାଙ୍କ ଚୀନ୍‌ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ୱେଇ ଫେଙ୍ଗିଙ୍କ ବୈଠକ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଚୀନ୍‌ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅସ୍ବୀକାର କଲା ଭାରତ


ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ତାଙ୍କ ଚୀନ୍‌ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ୱେଇ ଫେଙ୍ଗିଙ୍କ ବୈଠକ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଚୀନ୍‌ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅସ୍ବୀକାର କଲା ଭାରତ | Sambad