Home ଦେଶ ବିଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକ୍ ସୀମାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର...

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକ୍ ସୀମାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ମହିଳା ଯବାନ୍, ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା


ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକ୍ ସୀମାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ମହିଳା ଯବାନ୍, ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା | Sambad