Home ଦେଶ ବିଦେଶ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଣ ଓ ଥଇଥାନ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମ୍‌‌ କୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ...

ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଣ ଓ ଥଇଥାନ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମ୍‌‌ କୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର


ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଣ ଓ ଥଇଥାନ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମ୍‌‌ କୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର | Sambad