Home ଦେଶ ବିଦେଶ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାଲିଚାଲି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା...

ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାଲିଚାଲି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା


ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାଲିଚାଲି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା | Sambad