Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଫୁସଫୁସରେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡ ପଶିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ, ୧୦ଦିନ ପରେ ବାଉଁଶ...

ଫୁସଫୁସରେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡ ପଶିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ, ୧୦ଦିନ ପରେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ଡାକ୍ତର

0

[ad_1]

ଫୁସଫୁସରେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡ ପଶିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ, ୧୦ଦିନ ପରେ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ଡାକ୍ତର | Sambad