Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଫେସବୁକ୍ ଦେଲା ସୂଚନା, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା...

ଫେସବୁକ୍ ଦେଲା ସୂଚନା, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବକର ଜୀବନ


ଫେସବୁକ୍ ଦେଲା ସୂଚନା, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୁବକର ଜୀବନ | Sambad