Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ୍‌ ଘଟଣାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତୁମୁଳ ସଂଘର୍ଷ; ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ୩ ମୃତ, ୧୫୦ରୁ...

ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ୍‌ ଘଟଣାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତୁମୁଳ ସଂଘର୍ଷ; ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ୩ ମୃତ, ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ

0

ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ୍‌ ଘଟଣାରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତୁମୁଳ ସଂଘର୍ଷ; ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ୩ ମୃତ, ୧୫୦ରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ | Sambad