Home ଦେଶ ବିଦେଶ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ୬୦ମିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଫଲୋୱର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ୬୦ମିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଫଲୋୱର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା


ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ୬୦ମିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଫଲୋୱର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା | Sambad