Home ଦେଶ ବିଦେଶ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିରୋଧରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ...

ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିରୋଧରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି


ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିରୋଧରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି କରି ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି | Sambad