Home ଦେଶ ବିଦେଶ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଲିଭ୍-ଇନରେ ଥିଲି, ସେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଖବର ସତ;...

ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଲିଭ୍-ଇନରେ ଥିଲି, ସେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଖବର ସତ; ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଲେ ରିୟା

0

[ad_1]

ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଲିଭ୍-ଇନରେ ଥିଲି, ସେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ଖବର ସତ; ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଲେ ରିୟା | Sambad