Home ଦେଶ ବିଦେଶ ବାଂଲାଦେଶର ରେଳବାଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଭାରତ ୧୦ଟି ଡିଜେଲ୍‌ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ ଦେଲା

ବାଂଲାଦେଶର ରେଳବାଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଭାରତ ୧୦ଟି ଡିଜେଲ୍‌ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ ଦେଲା


ବାଂଲାଦେଶର ରେଳବାଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଭାରତ ୧୦ଟି ଡିଜେଲ୍‌ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ ଦେଲା | Sambad