Home ଦେଶ ବିଦେଶ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଠାରେ ବଫର୍ ଜୋନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ସୀମାନ୍ତରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେବଳ...

ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଠାରେ ବଫର୍ ଜୋନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ସୀମାନ୍ତରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେବଳ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି

0

[ad_1]

ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଠାରେ ବଫର୍ ଜୋନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ସୀମାନ୍ତରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେବଳ ପାଟ୍ରୋଲିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି | Sambad