Home ଦେଶ ବିଦେଶ ‘ବାୟୁବାହୀ’ ପରେ କୋଭିଡ୍‌-୧୯କୁ ନେଇ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ; ସଂକ୍ରମିତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ...

‘ବାୟୁବାହୀ’ ପରେ କୋଭିଡ୍‌-୧୯କୁ ନେଇ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ; ସଂକ୍ରମିତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ ଭୂତାଣୁ!


‘ବାୟୁବାହୀ’ ପରେ କୋଭିଡ୍‌-୧୯କୁ ନେଇ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ; ସଂକ୍ରମିତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ ଭୂତାଣୁ! | Sambad