Home ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଜୟୱାଡା ସହରରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ନିଆଁ, ୭ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ବିଜୟୱାଡା ସହରରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ନିଆଁ, ୭ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ


ବିଜୟୱାଡା ସହରରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ନିଆଁ, ୭ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ | Sambad