Home ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କରୋନା ଟିକାକୁ ନେଇ ରୁଷିଆ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ

ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କରୋନା ଟିକାକୁ ନେଇ ରୁଷିଆ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ


ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କରୋନା ଟିକାକୁ ନେଇ ରୁଷିଆ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ | Sambad