Home ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଲିକାରେ ନିତା ଅମ୍ବ‌ାନୀ, ଟାଉନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ପତ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ...

ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଲିକାରେ ନିତା ଅମ୍ବ‌ାନୀ, ଟାଉନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ପତ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ କରାଗଲା ଘୋଷଣା


ବିଶ୍ୱର ଶୀର୍ଷ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଲିକାରେ ନିତା ଅମ୍ବ‌ାନୀ, ଟାଉନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ପତ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ କରାଗଲା ଘୋଷଣା | Sambad