Home ଦେଶ ବିଦେଶ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ‘ବାହୁବଲୀ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ସମେତ ପୂରା ପରିବାର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ‘ବାହୁବଲୀ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ସମେତ ପୂରା ପରିବାର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ


ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ‘ବାହୁବଲୀ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ସମେତ ପୂରା ପରିବାର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ | Sambad