Home ଦେଶ ବିଦେଶ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ‘ବାହୁବଲୀ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ସମେତ ପୂରା ପରିବାର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ‘ବାହୁବଲୀ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ସମେତ ପୂରା ପରିବାର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

0

[ad_1]

ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ‘ବାହୁବଲୀ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ଏସ୍ ରାଜମୌଲିଙ୍କ ସମେତ ପୂରା ପରିବାର କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ | Sambad