Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଭାରତରେ ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ଜାତୀୟ ମାନବ...

ଭାରତରେ ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିସନ୍

0

[ad_1]

ଭାରତରେ ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିସନ୍ | Sambad