Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଭାରତରେ ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ଜାତୀୟ ମାନବ...

ଭାରତରେ ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିସନ୍


ଭାରତରେ ଯୌନକର୍ମୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିସନ୍ | Sambad