Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଭାରତୀୟ ସେନା ହାତରେ ଡିଆରଡିଓ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନ ‘ଭାରତ’: ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଶତ୍ରୁ ଓ ମିତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ...

ଭାରତୀୟ ସେନା ହାତରେ ଡିଆରଡିଓ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନ ‘ଭାରତ’: ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଶତ୍ରୁ ଓ ମିତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ

0

[ad_1]

ଭାରତୀୟ ସେନା ହାତରେ ଡିଆରଡିଓ ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନ ‘ଭାରତ’: ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଶତ୍ରୁ ଓ ମିତ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ | Sambad