Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚୀନ ସରକାର ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ : ଗୁଇନ୍ଦା...

ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚୀନ ସରକାର ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ : ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ


ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚୀନ ସରକାର ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ : ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ | Sambad