Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ରାଫେଲ୍ ବିମାନ ରାତ୍ର-ରହଣି କରିଥିବା ‘ୟୁଏଇ’ସ୍ଥିତ ଅଲ୍ ଦଫ୍ରା ଏୟାର୍‌ବେସ୍ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା...

ଭାରତ ଆସୁଥିବା ରାଫେଲ୍ ବିମାନ ରାତ୍ର-ରହଣି କରିଥିବା ‘ୟୁଏଇ’ସ୍ଥିତ ଅଲ୍ ଦଫ୍ରା ଏୟାର୍‌ବେସ୍ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ଇରାନ୍ ମିସାଇଲ୍‌: ରିପୋର୍ଟ

0

[ad_1]

ଭାରତ ଆସୁଥିବା ରାଫେଲ୍ ବିମାନ ରାତ୍ର-ରହଣି କରିଥିବା ‘ୟୁଏଇ’ସ୍ଥିତ ଅଲ୍ ଦଫ୍ରା ଏୟାର୍‌ବେସ୍ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ଇରାନ୍ ମିସାଇଲ୍‌: ରିପୋର୍ଟ | Sambad