Home ଦେଶ ବିଦେଶ ‘ମେଁ ବିକାଶ ଦୁବେ ହୁଁ! କାନପୁର ଓ୍ଵାଲା!’… ହାଙ୍କିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା; କାନମୁଣ୍ଡାରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା...

‘ମେଁ ବିକାଶ ଦୁବେ ହୁଁ! କାନପୁର ଓ୍ଵାଲା!’… ହାଙ୍କିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା; କାନମୁଣ୍ଡାରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ବସାଇ ପୁଲିସ୍‌ କହିଲା… ‘ଚୁପ୍‌, ଆଓ୍ଵାଜ୍‌ ନେହିଁ’… ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ


‘ମେଁ ବିକାଶ ଦୁବେ ହୁଁ! କାନପୁର ଓ୍ଵାଲା!’… ହାଙ୍କିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା; କାନମୁଣ୍ଡାରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ବସାଇ ପୁଲିସ୍‌ କହିଲା… ‘ଚୁପ୍‌, ଆଓ୍ଵାଜ୍‌ ନେହିଁ’… ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ | Sambad