Home ଦେଶ ବିଦେଶ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା: ଜଳାଶୟ ଉପର ଆକାଶରେ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ଖାଇଲେ ଦୁଇଟି ବିମାନ, ୮ଜଣଙ୍କର...

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା: ଜଳାଶୟ ଉପର ଆକାଶରେ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ଖାଇଲେ ଦୁଇଟି ବିମାନ, ୮ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା


ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା: ଜଳାଶୟ ଉପର ଆକାଶରେ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ଖାଇଲେ ଦୁଇଟି ବିମାନ, ୮ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା | Sambad