Home ଦେଶ ବିଦେଶ ରବିବାର ଠାରୁ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରୁ ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅପହରଣ କରି ଥାଇପାରନ୍ତି: ସେନା

ରବିବାର ଠାରୁ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରୁ ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅପହରଣ କରି ଥାଇପାରନ୍ତି: ସେନା


ରବିବାର ଠାରୁ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରରୁ ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅପହରଣ କରି ଥାଇପାରନ୍ତି: ସେନା | Sambad