Home ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୋନୁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଘରଟିଏ ଗଢ଼ି ଦେବି

ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୋନୁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଘରଟିଏ ଗଢ଼ି ଦେବି


ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୋନୁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଘରଟିଏ ଗଢ଼ି ଦେବି | Sambad