Home ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୋନୁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଘରଟିଏ ଗଢ଼ି ଦେବି

ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୋନୁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଘରଟିଏ ଗଢ଼ି ଦେବି

0

[ad_1]

ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୋନୁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଘରଟିଏ ଗଢ଼ି ଦେବି | Sambad