Home ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ: ଥମୁନି ଗେହଲଟ୍‌ ପାଇଲଟ୍‌ ବିବାଦ; ରିସୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ

ରାଜସ୍ଥାନ: ଥମୁନି ଗେହଲଟ୍‌ ପାଇଲଟ୍‌ ବିବାଦ; ରିସୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ


ରାଜସ୍ଥାନ: ଥମୁନି ଗେହଲଟ୍‌ ପାଇଲଟ୍‌ ବିବାଦ; ରିସୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ | Sambad