Home ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜନୀତି : ୧୦୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ତାଲିକା ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ...

ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜନୀତି : ୧୦୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ତାଲିକା ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲୋଟ


ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜନୀତି : ୧୦୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ତାଲିକା ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲୋଟ | Sambad